Čo je franšíza?

Čo je franšíza?

Podnikanie formou franšízy je čoraz rozšírenejšie už aj na Slovensku, napriek tomu vo viacerých stále vyvoláva množstvo otázok. Čo presne franšíza znamená? Pre koho je určená? Za akých podmienok je možné týmto spôsobom podnikať?

 

Franchising je zmluvná dohoda medzi výrobcom alebo poskytovateľom (franchisor) a nezávislým podnikateľom, prijímateľom (franchisant), ktorý kúpi práva poskytovať rovnaké služby alebo predávať rovnaké výrobky, používať know-how a značku. 


Jednoduché, názorné vysvetlenie:
Existuje podnikateľský subjekt, firma (A), ktorá má vlastné úspešné podnikanie. Pôsobí v istej lokalite a chce sa rozširovať. Nespraví to ale formou otvorenia vlastných pobočiek s vlastnými platenými zamestnancami, ale uzatvorí zmluvu s ďalším podnikateľom, ktorý je samostatnou jednotkou (účtovne a právne samostatná firma (B), resp. SZČO - samostatne zárobkovo činná osoba, živnostník, občianske združenie, atď.). 


Právnicky samostatná firma (B) zaplatí za licenciu, za know-how (a ďalšie služby a produkty uvedené v zmluve) materskej firme (A) a tak začne podnikať pod známou značkou.


Výhoda pre firmu A – rozširuje svoje pôsobenie
Výhoda pre firmu B – získava hotové a zabehnuté podnikanie s podporou materskej firmy, získava hotové ponikanie na kľúč.