Franšíza Kvietkovo Family

Franšíza Kvietkovo Family

Kvietkovo Family je sieť rodinných centier s jasľoškôlkou, ktorá funguje práve na princípe franšízy. Jednotlivé pobočky sú samostatné subjekty, ktoré spája spoločné know-how, marketing, logo a celková filozofia a prístup či hodnotový rebríček.


Pobočky si navzájom nekonkurujú, ale naopak, pomáhajú si. Každý záujemca o zakúpenie licencie má rovnakú východiskovú pozíciu. Po osobnej konzultácii a zhodnotení Vašich osobnostných predpokladov, Vám bude pridelený konkrétny región v ktorom chcete pôsobiť a v rámci ktorého môžete projekt Kvietkovo Family realizovať.


Nevyhnutnou súčasťou zakúpenia licencie sú školenia potrebné na dôkladné pochopenie fungovania a filozofie. Veľkou výhodou je, že dostanete celý manuál toho, ako pracovať, vyberať svoj tím či riešiť všetky situácie, ktoré prinesie život. Neostávate v tom sami, stále Vám je materská pobočka nápomocná a vždy ochotná poradiť či pomôcť. Okrem prepracovaného a dlhoročne aplikovaného know-how všetky pobočky používajú jednotný design manuál a logo. Značka sa tak rýchlo šíri medzi jednotlivých klientov po celom Slovensku a Vy ste tak od začiatku pod jej záštitou.


Nezáleží pritom na tom, čo ste robili doteraz, ani aké máte vzdelanie. Dôležité sú vaše osobné hodnoty, postoje a to aký ste človek. S nami sa môžete realizovať po viacerých stránkach bez toho, aby ste museli potláčať svoje osobné nastavenie a životné hodnoty.


Pokiaľ máte pocit, že ste „na rovnakej vlne“, najlepšie bude, ak nám na seba necháte kontakt, prípadne sa sami ozvete. Veľmi radi sa s Vami osobne stretneme, aby sme zistili, či zdieľame túto vlnu :)