Pre koho je franšíza vhodná?

Pre koho je franšíza vhodná?

Spoluprácu na franchisingovej báze odporúčame každému kto chce robiť to čo ho baví. Je potrebné nájsť takú oblasť, v ktorej sa cítite „na mieste“. Pozitívom je vyvážený vzťah, zabehnutý systém, jednotná marketingová politika. Všetko je už vymyslené a stačí len pracovať v súlade s dodaným know-how. Ide v princípe o jednoduchú filozofiu, kde kupujete zabehnutý a vyskúšaný systém a pri osobnom nasadení a vykonávaní kvalitnej práce pre zákazníka prichádza i finančný zisk. Poskytovateľ licencie túži po korektnom partnerovi, pretože mu poskytuje know-how, odkrýva mu obchodné tajomstvá, umožňuje mu pracovať s vlastnou ochranou známkou, ide s kožou na trh, o ktorú nechce prísť. Nekorektný prijímateľ' môže spraviť nedozerné škody. Tým skôr musí poskytovateľ know-how venovať zvláštnu pozornosť prípravnej fáze. Počas nej sa budúci partner stretáva s technologickými postupmi, spoznáva systém samotný, ako i jeho jednotlivé atribúty. V niektorých reťazcoch ide o relatívne jednoduché postupy, v niektorých o mimoriadne komplikované.


Medzi poskytovateľom a prijímateľom franchisingu existuje prepojenie, ktoré môže byť veľmi úzke. Poskytovateľ má právo nahliadnuť do účtovnej agendy prijímateľa. Zároveň mu nejakou formou poskytuje finančný kredit. Prijímateľ odvádza financie na celoreťazcové reklamné aktivity a platí franchisingové poplatky.


Kontrolný mechanizmus je zvlášť dôležitý pri peniazoch. Korektné financie utvrdzujú vzájomný vzťah medzi poskytovateľom a prijímateľom. Poskytovateľ sa vo všeobecnosti snaží nájsť ďalší, no zároveň silný článok svojho reťazca. Ak je partner podnikateľsky dostatočne pokorný, snaživý a učenlivý (je ochotný počúvať námety na zlepšenie činnosti existencie), má šancu stať sa úspešným a silným partnerom.