Prečo a ako?

Prečo a ako?

Volám sa Zuzana Kosárová a som zakladateľkou myšlienky Rodinného centra Kvietkovo Family. Moje dve deti sú od narodenia jeho súčasťou, tu vyrastajú, tu ich vychovávam, tu sa vzdelávajú. Kvietkovo je domov pre našu rodinu a považujem za svoje poslanie podeliť sa o toto miesto aj s ostatnými.

 

Na začiatku všetkého bolo moje dieťa. V čase, keď malo asi dva mesiace ma životné okolnosti nútili nastúpiť do zamestnania. Teraz...keď všetko malo byť „ideálne“, mala som sa venovať svojmu bábätku...musela som riešiť existenčné problémy našej rodiny. A tu sa to všetko začalo. Venovala som hodiny hľadaniu zariadenia, ktorému by som zverila svojho drobčeka. Vybrala som niekoľko, ktoré ma oslovili svojim prezentovaným prístupom a filozofiou a samozrejme boli aspoň trošku cenovo dostupné. Krutá realita však bola, že s tak malými bábätkami skoro nikto nepracoval. Ak sa už naveľa niekto taký našiel, cena bola pre nás neúnosná, a keď sa podarilo aj takéto praktické veci vyriešiť, zistili sme, že to, čo je prezentované ako prístup, nemusí byť aj reálne vytvárané. Narážali sme na rôzne časové a finančné obmedzenia, avšak najhoršie boli tie ľudské, etické a morálne hodnoty, s ktorými sme sa nijak nevedeli zladiť. Možnosť nastúpiť do práce sa mi zdala nemožná a tak vo mne začal rásť malý „VEĽKÝ SEN“. Naše starosti a hľadanie ma inšpirovalo k vytvoreniu miesta, ktoré by zodpovedalo mojim požiadavkám nie len ako matky, ale aj ako človeka, člena spoločnosti z hľadiska vývoja, výchovy, vzdelania a prístupu. A tak som namiesto nástupu do zamestnania začala pracovať na šírení myšlienky rodinného centra a začala sa aj moja práca s deťmi. Hoci mám pedagogické vzdelanie, zistila som, že jeho využitie v praxi je menej ako minimálne, a tak som dala na svoj materinský cit a zdravý rozum. Vysoké pracovné nasadenie, vnútorné odhodlanie a rodičovský prístup s láskou a rozumom mi umožnili vybudovať môj „VEĽKÝ SEN“, ktorý sa za pár rokov stal skutočnosťou. Postupom času bol tento projekt zastrešený názvom Kvietkovo Family – rodinné centrum, a jeho hlavnou črtou je fakt, že je neziskovou organizáciou s prioritou byť tu pre rodiny, ktoré nás potrebujú. Šírime základné ľudské hodnoty – úprimnosť, radosť zo života, láska, rozum, vzdelanie, činorodosť, výchova, lojálnosť a korektnosť, praktický život v súlade s našou planétou. K týmto hodnotám vedieme i naše deti. Všetci, ktorí pracujeme v Kvietkove tieto hodnoty bytostne zdieľame a riadime nimi naše životy. Sme alternatívni práve tým, že sa o žiadnu alternatívnosť nesnažíme, jednoducho SME. Tak ako dobrý a slušný človek vo svojej podstate BYŤ má.