Metodika

Metodika

Naša výučbová metodika ako aj prístupy, postupy a know-how je certifikovaným vlastníctvom Kvietkova (Európsky certifikát originality a copyright).

 

Metodika je vytvorená a rokmi praxe overená zakladateľkou a riaditeľkou Kvietkova. Priemerná úroveň vedomostí, zručností a socializácie je proti bežnému priemeru preukázane posunutá zhruba o jeden až dva roky veku dieťaťa. Tieto fakty preukázalo niekoľko ročné pravidelné testovanie nezávislými inštitúciami. Metodika je postavená na reálnom zažívaní a následnom učení sa prirodzeným spôsobom. Okrem získaných praktických vedomostí a zručností deti nadobúdajú poznatky a zážitky aj zo sociálnej a emocionálnej úrovne (sebapoznanie). Z edukačného procesu nie je vylúčený rodič, práve naopak, je začlenený ako aktívny článok pri vzdelávaní a výchove dieťaťa prostredníctvom pravidelných individuálnych konzultácií.