Hodnotenia a výstupy

Hodnotenia a výstupy

V jasľoškôlke sú deti počas roka neustále sledované čo sa týka napredovania vo vedomostnej aj psychomotorickej úrovni. Zároveň vždy na konci školského roka sú deti testované našimi internými komplexnými testami, aby sme my, aj rodičia vedeli, akým prínosom bol uplynulý rok. Rodičia sú o všetkých podrobnostiach pravidelne informovaný na tzv. „konzultačných hodinách“.