Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny

Pravidelne 3-4 krát do roka sú vyhlásené termíny konzultácií, kde je pre každého rodiča vyhradený čas na osobný a veľmi podrobný rozhovor len o jeho dieťati, môže vidieť všetky jeho práce a výsledky. Taktiež je rodič na konzultácii informovaný aj o socializácii, slabých a silných stránkach dieťaťa, prípadne o spôsobe ďalšej spolupráce.